4 arkadas

Merhaba Ben Murat s&#305 ze anlatacag&#305 m h&#305 kaye cok utanc ver&#305 c&#305 olab&#305 l&#305 r ama cok guzel ve gercek.B&#305 r gun 4 arkadas eglenmek suret&#305 yle eve icmeye g&#305 tm&#305 st&#305 k . B&#305 r arkadas&#305 m&#305 z&#305 n cok fazla &#305 cmes&#305 sarhos olmas&#305 na sebeb oldu. K&#305 msen&#305 n akl&#305 nda olmayan seyler&#305 n gerceklesmes&#305 cok guzeld&#305 . 4 Senelik aRkadaS&#305 m qozuMe C0k seksi geLm&#305 st&#305 19 yaS&#305 ma kadaR hi&ccedil biR biRlikteLik yasamam&#305 St&#305 m bunun veRdiqi haz ve abazaL&#305 k beNi c0k deLiRtm&#305 st&#305 . Bundan kimseye bahsetmem&#305 st&#305 m fakat diger 2 aRkadaS&#305 mda beNim ayn&#305 fikiRde oLduklaR&#305 n&#305 diLe getiRdi. SaRhos oLan aRkadaS&#305 m&#305 z&#305 aNnesinin yatak odaS&#305 na gotuRduk saRhos oLmas&#305 ndan faydaLanaRak iLk Once eqLenmek aMac&#305 yLa aRkadaS&#305 m&#305 z&#305 eLLemeye baSlad&#305 k.&#304 &#351 in kotu yeRlere gideCeqini tahM&#305 n edem&#305 yoRduk.. &#304 lk oNce aRkadaS&#305 m&#305 za taSak oLsun die saRap siSesinin maNtaR&#305 n&#305 soktuk,ARkadaS&#305 m&#305 zdan heRhanqi biR tepki geLmeyiNce saRap siSesinin baS&#305 n&#305 i&ccedil &Ccedil ine aLm&#305 st&#305 , biS bu duRuma c0k saS&#305 Rm&#305 st&#305 k..dieR 2 aRkadaS&#305 m&#305 odadanN d&#305 saR&#305 ya C&#305 kaRtt&#305 m saRhos oLan aRkadaS&#305 mla soNunda baS baSa kaLm&#305 st&#305 m.. hi&Ccedil bekLemediqim bi &#351 eKillde aRkadaS&#305 m PANTOlOnumun uzeRinden yaRaq&#305 mLa oynuoRdu bu duRum C0k hoSuma gitmi&#350 ti ve Bunu yapma geReqi hiSsett&#305 m. Daha oNce kimSe &#304 le beRaber oLmamam&#305 N veRdiqi abazaL&#305 kLa paNtoLonumu iNdiRdim.ArkadaS&#305 m o kaL&#305 n yaRRaq&#305 m&#305 yaLanmaya baSlad&#305 ..&#304 lk kes biR ki&#351 i iLe oRal seks yap&#305 yoRdum c0k guSeldi.BiRan i&Ccedil in aRkadaS&#305 m&#305 uNutup oLay&#305 aLd&#305 q&#305 m zevke b&#305 Rakt&#305 m iLk kez yapT&#305 q&#305 m oRal seksLe yuzunNe siddetLi biR boSaLma yaSAD&#305 m.. heRsey C&#305 q&#305 R&#305 q&#305 ndaN C&#305 km&#305 st&#305 . oNu yataqa uzatt&#305 m yuz uSTU yat&#305 Rd&#305 m.kom&#305 d&#305 N&#305 n uZeRinde buLunnaN vazeLini paRtneRimiN gotune suRdum yavaSCa i&Ccedil ine ittiRmeye baSlad&#305 m.. paRtneRimin tepkisizLiqi beLi C&#305 lg&#305 Na ceviRdi aRt&#305 k i&Ccedil indeyd&#305 m C0k seRi biR seKilde git geL yap&#305 yoRdum aNAl SEKS&#305 n bu kadaR zevk veRici oLduqunu duSunemedim… oNu baq&#305 RtaS&#305 ya kadaR siktim Sonunda tepki veRmeye baSlad&#305 … kaR&#305 gi&szlig i baq&#305 R&#305 p beNi tatM&#305 n ettRmeye caL&#305 s&#305 YORDu.. boSaLmak uzeReyd&#305 m zevkiN doRuklaR&#305 na vaRm&#305 st&#305 Mmm.. Sikimi gotunden C&#305 kaR&#305 p aqz&#305 na uzatt&#305 m tam boSal&#305 Rken dieR 2 aRkadaS&#305 m bizi baSt&#305 soke oLmustum… heRkes saSk&#305 na uuqRaM&#305 st&#305 oDay&#305 deRin biR sesSizLik aLd&#305 … aMma aRkadaSlaR&#305 m&#305 n bnmLe ayN&#305 fikiRde oLduklaR&#305 n&#305 biLqimimMM i&Ccedil in c0k rahtt&#305 m oNlaRda yanN&#305 m&#305 za geLdi aMma heR T&Uuml Rk eRkeq&#305 Nde oLduqu gibi bende de sahipLenMe duyquSu kabaRd&#305 &#305 &#305 paRtneR&#304 mi paylLaSmak iStem&#305 oRdum o beNmdiii c0k mutLuydum amMma aRkadaSlaR&#305 m beni tehdit etm&#305 St&#305 bu duRuma uzuLeRk seS C&#305 kaRtamaM&#305 st&#305 m..